အလြမ္းေတြေ၀: Remembrance for today , Valentine Day ! <body>

အလြမ္းေတြေ၀

 

Remembrance for today , Valentine Day !

~ တကယ္ဆိုရင္ေလ .. မင္းအခ်စ္ေႀကာင့္ ငါ ခံစားသိ .. ေမတၱာရဲ႕ သိမ္ေမြ႕ၿခင္းေတြ .. တကယ္ကို ေက်းဇူးပါ .. ငါသက္ဆံုးတိုင္အခ်ိန္ထိ .. ေပးဆပ့္မယ့္အခ်စ္ ~


 

for this post

 
Blogger Genelyn Says:

Looks very interesting.I am sure to visit again. Visit us back too: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_gverano&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

 

Leave a Reply